Adatvédelmi Nyilatkozat

A QueSoft Kft. legfőbb célja valamennyi magyar és európai uniós jogszabály maradéktalan betartása, ideértve a fogyasztói és üzleti partnerei személyes adatainak védelme.

Személyes adatnak minősül különösen a név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születési adatok, családi állapot, számlázási információk, bank és bankszámla információk, keletkezett jutalék, bankkártya adatok, felhasználói név, jelszó.

A fenti adatok közül a QueSoft Kft. a név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születési idő adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) /GDPR rendelet/ valamint a hazai információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezéseinek teljes körű betartása mellett kezeli és tárolja. Személyes adatot kizárólag abban az esetben kezelünk, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult, szerződés teljesítéséhez szükséges és kizárólag arra a célra használjuk fel, amely cél érdekében az érintett azt a rendelkezésünkre bocsátotta.

A QueSoft Kft. az adatkezelést az érintett hozzájárulása vagy szerződésben foglaltak alapján végzi, és kizárólag a QueSoft Kft. által üzemeltett rendszeren belül, az érintettel fennálló üzleti kapcsolat során használja fel. Az adatokat kizárólag a QueSoft Kft. mindenkori ügyvezetői és a céggel munkaviszonyban álló alkalmazottai kezelhetik, ismerhetik meg. Tekintettel a számviteli törvényben rögzített, a számlák kötelező megőrzésének időtartamára vonatkozó előírásra, ugyanezen időtartamig a megadott személyes adatok közül a számlához szükséges adatokat (név, számlázási cím) megőrizzük, nyilvántartjuk. A számlák feldolgozását külön, megbízási jogviszonyban álló könyvelő végzi el, aki a könyvelési feladatok teljesítése érdekében a számlán szereplő személyes adatokat megismerheti, ezen adatok ekként részére továbbításra kerülnek.

A GDPR rendelet 12. cikkében foglalt előírásnak megfelelően a szükséges tájékoztatásokat, információkat, valamint az érintettek jogait részletesen a QueSoft Kft. által kidolgozott, és a honlapon a https://quesoft.hu/adatvedelmi-tajekoztato linken közvetlenül elérhető adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatok feldolgozása során a QueSoft Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról, biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Amennyiben adatainak védelmével kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérem az alábbi elérhetőségeinken vegye fel velünk a kapcsolatot: it@quesoft.hu

Pécs, 2020. szeptember 01.

Tisztelettel:

QueSoft Kft.

Simon Kevin ügyvezető